ویدوآل در استان های ایران

• در این نقشه اطلاعاتی از کاربران فعال بالای 20 امتیاز ویدوآل نمایش داده شده است.
• با انتخاب هر استان، می‌توانید تعداد و میانگین امتیاز و نفر رتبه یک آن استان را مشاهده نمایید.
• استانهایی که رنگ تیره تر دارند میانگین امتیاز بالاتری دارند.