تفکر مثبت طول عمر را افزایش می‌دهد

تفکر مثبت طول عمر را افزایش می‌دهد

میلاد

شکیب

1396/05/04

5645

بار بازدید شده
positive-thinking-lifespan-increase-early-death طبق نتایج یک مطالعه جدید، افرادی که فکر می‌کنند وضعیت سلامتی خوبی ندارند، صرف نظر از این‌که چقدر در زندگی فعالیت جسمانی دارند، بیش از دیگران در معرض مرگ زودرس قرار دارند.
5645
تفکر مثبت طول عمر را افزایش می‌دهد
Vidoal
4.88
تفکر مثبت طول عمر را افزایش می‌دهد
طبق نتایج یک مطالعه جدید، افرادی که فکر می‌کنند وضعیت سلامتی خوبی ندارند، صرف نظر از این‌که چقدر در زندگی فعالیت جسمانی دارند، بیش از دیگران در معرض مرگ زودرس قرار دارند.

نتایج این مطالعه که توسط پژوهش‌گران دانشگاه استنفورد آمریکا انجام شده، نشان می‌دهد چگونه افکار، احساسات و باورها روی سلامتی ما اثر می‌گذارند. به همین دلیل هم است که متخصصان روی داشتن تفکر مثبت در زندگی تاکید دارند.

دکتر آلیا کرام، یکی از نویسندگان این پژوهش، می‌گوید: «نتایج مطالعه ما که در جهت یافته‌های مطالعات بسیار دیگری است، نشان می‌دهد طرز تفکر ما، در این مورد باور ما در مورد این‌که نسبت به دیگران چقدر فعالیت جسمانی داریم، نقش بسیار مهمی در سلامت ما بازی می‌کند». محققان مطالعاتی را که روی بیش از ۶۰ هزار نفر فرد بزرگ‌سال آمریکایی انجام شده بود آنالیز کردند. در این مطالعات میزان فعالیت‌های جسمانی، سلامت و پیش‌زمینه‌های شخصی ثبت شده بود و در یکی از آن‌ها شرکت‌کنندگان یک شتاب‌سنج به تن کرده بودند و محققان میزان فعالیت جسمانی آن‌ها را در یک بازه زمانی یک‌هفته‌ای اندازه‌گیری کرده بودند.

از هر شرکت‌کننده یک پرسش یکسان پرسیده شده بود: «شما فکر می‌کنید نسبت به دیگران فعالیت جسمانی بیش‌تر، کم‌تر یا یکسانی دارید؟». پژوهش‌گران همچنین آمار مرگ‌ومیر را از سال ۲۰۱۱ بررسی کردند که ۲۱ سال بعد از تاریخ انجام اولین مطالعه در این زمینه بود. نتایج پژوهش‌ها نشان داد افرادی که فکر می‌کنند نسبت به دیگران فعالیت جسمانی کم‌تری دارند نسبت به افرادی که برعکس فکر می‌کردند، ۷۱ درصد بیش‌تر در خطر مرگ در دورانی که آمار مرگ‌ومیر مورد بررسی قرار می‌گرفت بودند.

این برای اولین‌بار نیست که دکتر کرام پژوهشی را برای اثبات ارتباط میان تفکر مثبت و طول عمر انجام داده است. نتایج پژوهش او در سال ۲۰۰۷ نشان می‌دهد میزان تاثیرات مثبت فعالیت‌های جسمانی افراد روی سلامت آن‌ها به نوع تفکرشان بستگی دارد.